Emil

Kön: Hane
Född:  juni 2017
Försäkringsfadder: Magnus Krook

Emil är utefödd och fortfarande lite blyg. Han flyttar endast till hem med snäll katt under fem år eller tillsammans med en annan av föreningens katter. Adopteras tillsammans med Sunny.