Mattis

Kön: Hane
Född: 2016
Status: Söker hem
Försäkringsfadder: Karin Johansson, Christina Nordlund

Mattis kommer från en kattkoloni på Muskö. 

Han är ca 3-5 år. Snäll men lite försiktig för hastiga rörelser. Han är en stor katt. Han ska inte bo med en barnfamilj. Han vill flytta med en kompis.