Advokatfirman Hartwig

Vi är en liten och personlig advokatbyrå som prioriterar att sätta människan i fokus. Vi är lösningsfokuserade och pragmatiska samtidigt som vi är angelägna om att alla våra klienter ska känna sig sedda och hörda.

Vi tar emot uppdrag inom familjerätt såsom talan i mål om vårdnad, boende och umgänge, bodelningsförrättaruppdrag, brottmål – både som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, vård med stöd av LVU, LVM och LPT samt migrationsrätt. Vi upprättar också testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och bouppteckningar.  Kontakta gärna oss om ni har några frågor över vad vi kan hjälpa till med.

Address:
Skepparbacken 5
722 11  Västerås

Kontakt:
Växel: 021 480 70 80
Fax: 021 450 97 33
E-post: info@advokathartwig.se

Webbplats:
http://www.advokathartwig.se/